Поемаме представителство за промишлени дизайни пред Българското патентно ведомство и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), както и представителство в производства пред българските съдилища.

Услугите, които предлагаме в областта са: