Предоставяме консултантски услуги и поемаме представителство във връзка с полезни модели пред Българското патентно ведомство и българските съдилища.

Предлагаме следните услуги, касаещи полезни модели: