Предоставяме консултантски услуги и поемаме представителство във връзка с патенти пред Българското патентно ведомство и българските съдилища.

Предлаганите от нас услуги, касаещи патенти са: